Význam slovSlovníkAvýznam slova asyndeton

asyndeton

spojení větných členů nebo vět bez spojovacího výrazu

www.vyznam-slov.cz