Význam slovSlovníkAvýznam slova asymptota

asymptota

mezní poloha tečny kuželosečky, přímka, která se ke kuželosečce neomezeně blíží, ale nemá s ní žádný společný bod

www.vyznam-slov.cz