Význam slovSlovníkAvýznam slova astronavigace

astronavigace

navigace založená na zjišťování polohy nebo kurzu letadla vzhledem k poloze nebeských těles

www.vyznam-slov.cz