Význam slovSlovníkAvýznam slova astrometrie

astrometrie

obor astronomie zabývající se určováním poloh kosmických objektů na světové sféře, poziční astronomie

www.vyznam-slov.cz