Význam slovSlovníkAvýznam slova astrometeorologie

astrometeorologie

disciplína užité astrologie pokoušející se o dlouhodobé meteorologické předpovědi na astrologickém základě

www.vyznam-slov.cz