Význam slovSlovníkAvýznam slova astromedicína

astromedicína

disciplína užité astrologie, která využívá astrologické poznatky v praktické medicíně

www.vyznam-slov.cz