Význam slovSlovníkAvýznam slova astrofyzika

astrofyzika

obor astronomie zabývající se stavbou, fyzikálními vlastnostmi a chemickým složením kosmických těles

www.vyznam-slov.cz