Význam slovSlovníkAvýznam slova astrofie

astrofie

kompozice básně bez členění do strof

www.vyznam-slov.cz