Význam slovSlovníkAvýznam slova astigmatizmus, astigmatismus

astigmatizmus, astigmatismus

porucha vidění vyvolaná nesprávným zakřivením rohovky;vada optické zobrazovací soustavy s kulovými plochami

www.vyznam-slov.cz