Význam slovSlovníkAvýznam slova astáze

astáze

zvětšení citlivostí přístroje bez zvětšení jeho rozměrů

www.vyznam-slov.cz