Význam slovSlovníkAvýznam slova aspirovat

aspirovat

dělat si nárok, ucházet se o něco

www.vyznam-slov.cz