Význam slovSlovníkAvýznam slova aspirace

aspirace

snaha, usilování, touha; vdechnutí tuhých látek do plic nebo průdušnice;vyslovení s přídechem

www.vyznam-slov.cz