Význam slovSlovníkAvýznam slova aspekt

aspekt

hledisko, stanovisko uplatňované při posuzování něčeho, zorný úhel, zřetel, pojetí;
vzhled, vzezření;
charakteristický rys, znak, vlastnost;
významná poloha planety nebo jiného nebeského tělesa vzhledem k Slunci; (jaz.) slovesný vid;
(bot.) vzhled a složení nějakého rostlinného společenstva v určité roční době

www.vyznam-slov.cz