Význam slovSlovníkAvýznam slova aspekce

aspekce

zkoumání, prohlídka, inspekce

www.vyznam-slov.cz