Význam slovSlovníkAvýznam slova asonenace

asonenace

souznění; zvuková shoda v koncových slabikách veršů

www.vyznam-slov.cz