Význam slovSlovníkAvýznam slova asomatický

asomatický

nehmotný, netělesný

www.vyznam-slov.cz