Význam slovSlovníkAvýznam slova asociativnost

asociativnost

schopnost nebo možnost seskupování; jedna z vlastností algebraických operací

www.vyznam-slov.cz