Význam slovSlovníkAvýznam slova asociace

asociace

sdružování, sdružení, volné spojení, společenství;
mentální spojení či vztah mezi myšlenkami, pocity, pojmy, vzpomínkami, vjemy apod.;
pamětní či fantazijní pocit, myšlenka, představa apod., která se pojí s určitou osobou, objektem či ideou;představa na základě předchozí zkušenosti, sdružování představ;
(chem.) kterýkoli z procesů slučování (jako např. hydratizace, solvatace nebo utváření komplexních sloučenin), který závisí na relativně slabých chemických vazbách;
(ekol.) větší počet organismů v určité zemi

www.vyznam-slov.cz