Význam slovSlovníkAvýznam slova asimilace

asimilace

přizpůsobení, splynutí; biologická přeměna látek v organizmu (op. disimilace), přeměna živin v živou tkáň, anabolismus;
proces výživy rostlin včetně fotosyntézy a příjmu živin;
připodobnění hlásek v řeči, a to znělostí, místem, způsobem artikulace, mezi slovy a uvnitř slov, spodoba;
proces, kdy minoritní skupina postupně přejímá zvyky a postoje majoritní společnosti;
(psych.) jedna z forem adaptace, proces začleňování nových poznatků a zkušeností do souboru poznatků a zkušeností (kognitivních schémat) již osvojených (pojem J. Piageta)

www.vyznam-slov.cz