Význam slovSlovníkAvýznam slova asignace

asignace

převod, postoupení; písemný příkaz k zaplacení pohledávky jiné osobě; hist. – (v carském Rusku do poloviny 19. stol.) bankovka nahrazující těžké měděné mince, zpočátku směnitelná za stříbro

www.vyznam-slov.cz