Význam slovSlovníkAvýznam slova asertivní

asertivní

sebeprosazující, sebevědomý, přímý a otevřený při prosazování svých práv nebo vyjadřování svých názorů, ale neuchylující se k agresi ani k trpné odevzdanosti

www.vyznam-slov.cz