Význam slovSlovníkAvýznam slova aseptický

aseptický

zbavený choroboplodných zárodků

www.vyznam-slov.cz