Význam slovSlovníkAvýznam slova asepse

asepse

soubor opatření zabraňujících vniknutí choroboplodných mikroorganizmů do organizmu, vytvářejících prostředí bez mikroorganizmů

www.vyznam-slov.cz