Význam slovSlovníkAvýznam slova asanace

asanace

soubor opatření vedoucí ke zlepšení, ozdravění životního prostředí;odstraňování a zneškodňování škodlivin, které při použití zbraní hromadného ničení ulpěly na povrchu těl, předmětů a terénu

www.vyznam-slov.cz