Význam slovSlovníkAvýznam slova arze

arze

zdvih nohy při tanci (op. teze); lehká doba, dvih; nepřízvučná slabika ve stopě, dvih (op. teze, klad)

www.vyznam-slov.cz