Význam slovSlovníkAvýznam slova artista

artista

cirkusový nebo varietní umělec

www.vyznam-slov.cz