Význam slovSlovníkAvýznam slova artikulovat

artikulovat

vyslovovat hlásky; vyjadřovat se

www.vyznam-slov.cz