Význam slovSlovníkAvýznam slova artikulace

artikulace

vytváření hlásek pohyby mluvidel při mluvení; členění na části; kloubní spojení kostí (anat.)

www.vyznam-slov.cz