Význam slovSlovníkAvýznam slova artikul

artikul

článek, odstavec

www.vyznam-slov.cz