Význam slovSlovníkAvýznam slova artéský pramen

artéský pramen

podzemní voda s napjatou hladinou, při navrtání vystupující pod tlakem k povrchu

www.vyznam-slov.cz