Význam slovSlovníkAvýznam slova arteritida, arteritis

arteritida, arteritis

zánět tepny

www.vyznam-slov.cz