Význam slovSlovníkAvýznam slova arteriografie

arteriografie

rentgenologické vyšetření tepen po předchozím vstříknutí kontrastní látky

www.vyznam-slov.cz