Význam slovSlovníkAvýznam slova artefakt

artefakt

umělý výtvor, lidský výrobek;prehistorický nástroj;uměle vzniklá nebo pozměněná struktura buněk

www.vyznam-slov.cz