Význam slovSlovníkAvýznam slova art protis

art protis

vlněná netkaná textilie užívaná jako tapiserie

www.vyznam-slov.cz