Význam slovSlovníkAvýznam slova ars nova

ars nova

slohové období evropské hudby ve 14. století

www.vyznam-slov.cz