Význam slovSlovníkAvýznam slova arondace

arondace

zaokrouhlování, scelování

www.vyznam-slov.cz