Význam slovSlovníkAvýznam slova aromatický

aromatický

vonný, silně vonící;související s organickými sloučeninami s šestičlenným kruhem z atomů vodíku a tří dvojných vazeb v molekule

www.vyznam-slov.cz