Význam slovSlovníkAvýznam slova ARO,

ARO,

anesteziologicko-resuscitační oddělení

www.vyznam-slov.cz