Význam slovSlovníkAvýznam slova armenistika

armenistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou arménského národa armovací, výztužný

www.vyznam-slov.cz