Význam slovSlovníkAvýznam slova armatura

armatura

přídavná zařízení ke strojům, přístrojům, technickému zařízení;pomocné a ovládací zařízení potrubních rozvodů tekutin;ocelová výztuž stavebních nosných prvků;obecně vložená vnitřní výztuž

www.vyznam-slov.cz