Význam slovSlovníkAvýznam slova aritmologie

aritmologie

mystická číselná nauka, technika, symbolika

www.vyznam-slov.cz