Význam slovSlovníkAvýznam slova arianizmus, arianismus

arianizmus, arianismus

křesťanský teologický směr založený cařihradským knězem Areiem (lat. Arius) ve 4. stol, popírající totožnost Kristovu s bohem, uplatňující se i nověji, zvláště za reformace v Polsku, též ariánství

www.vyznam-slov.cz