Význam slovSlovníkAvýznam slova argyrie

argyrie

vleklá otrava stříbrem, projevující se šedavým zbarvením tkání

www.vyznam-slov.cz