Význam slovSlovníkAvýznam slova argumentace

argumentace

dokládání, dokazování, zdůvodňování

www.vyznam-slov.cz