Význam slovSlovníkAvýznam slova argument

argument

důkaz, důvod;úhel, který svírá v Gaussově komplexní rovině průvodič bodu s kladným směrem osy x;nezávisle proměnná veličina určité funkce

www.vyznam-slov.cz