Význam slovSlovníkAvýznam slova argot

argot

nespisovná mluva některých skupin záměrně jiným nesrozumitelná; hantýrka

www.vyznam-slov.cz