Význam slovSlovníkAvýznam slova areté (řec.)

areté (řec.)

zdatnost, výkonnost, dokonalost, statečnost, ctnost ve smyslu schopnosti, zdatnosti duše k moudrosti a spravedlnosti (pojem Sókratovy etiky)

www.vyznam-slov.cz