Význam slovSlovníkAvýznam slova areopag

areopag

starořecká rada starších, archontů; soud

www.vyznam-slov.cz