Význam slovSlovníkAvýznam slova arela

arela

výrazně ohraničená část areálu určitého biologického druhu

www.vyznam-slov.cz