Význam slovSlovníkAvýznam slova areál

areál

vymezená část území, oblast, okolí, prostor; oblast rozšíření určitého taxonu

www.vyznam-slov.cz